Rekonštrukcia kaštieľa v Oponiciach

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Prijímateľ: I&P Slovakia, a.s., Oponice 271, 956 14 Oponice
Miesto realizácie projektu: Oponice 271, 956 14 Oponice
Začatie projektu: 08.06.2009
Ukončenie projektu: 31.10.2011
Výška NFP: 3 104 540,53 €


Opis projektu: Výsledkom projektu je zrekonštruovaný kaštieľ zo 17. stor. Budova je ekonomicky zhodnocovaná ako spoplatnené hotelové služby na úrovni 4 hviezdičiek. Hotel poskytuje mnohopočetné služby (wellness, sauna, tenis), ale aj možnosti usporiadania kongresov či seminárov. Obnovený rozsiahly areál tzv. anglického parku poskytuje možnosti na relax nielen pre hotelových hostí.

 

              

 

www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk